Jak wypożyczać

Jak wypożyczyć
➤ Terminy wynajmu ustalamy indywidualnie, po osobistym wyborze przyczepy lub przez internet po zapoznaniu się z ofertą.
➤ Rezerwację można dokonać telefonicznie lub drogą mailową. W tym celu wymagane jest wykonanie przedpłaty na konto w wysokości
30% ceny wynajmu- z dopiskiem rezerwacja i termin lub osobiście. Podobnie wygląda sytuacja z akcesoriami.
➤ Przy korzystaniu z opcji ,,NA GOTOWO’’ , należy wcześniej powiadomić o terminie urlopu.

Zasady wynajmu
➤ W momencie odbioru przyczepy, sprawdzeniu wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia i stanu technicznego, klient płaci
całą kwotę najmu oraz kaucje w wysokości 1500 zł. Kaucja zostaje zwrócona w dniu zwrotu przedmiotu najmu, po uprzednim
sprawdzeniu czy w czasie trwania najmu nie powstały żadne uszkodzenia. Jeżeli nie ma możliwości sprawdzenia, np.: zwrot w nocy, deszcz itp. kaucja zostaje zwrócona w dniu następnym, po sprawdzeniu przyczepy.
➤ Każdy klient zostaje przeszkolony w zakresie korzystania ze wszystkich urządzeń.

Dokumenty potrzebne do najmu
➤ Dowód osobisty
➤ Prawo jazdy
➤ Dowód rejestracyjny ciągnącego auta

Ustalenia dodatkowe
➤ Godzina odbioru i zwrotu jest ustalona przez firmę.
➤ Przy rezygnacji z najmu przedpłata nie zostanie zwrócona.